A szájsebészetről

A szájsebészet a fogászat alfája és ómegája.

Minden fogászati kezelés-leszámítva a dentálhigéniát (fogkőszedést)- teljes szájsebészeti szanálással kezdődik, például menthetetlen fogak normál vagy sebészi úton történő eltávolítása, gyulladt fogak sebészi rehabilitációja (pl.:gyökércsúcs rezekció), bölcsességfogak eltávolítása, fogbeültetés, stb. A mai modern érzéstelenítési eljárásoknak köszönhetően ezen beavatkozások teljesen fájdalommentesen elvégezhetők. Többnyire a szájsebészeti beavatkozásoknál helyi érzéstelenítést végeznek. Minden szájsebészeti beavatkozás legfontosabb momentuma- a gondos tervezésen túl- hogy a műtéti terület jól el legyen érzéstelenítve és így az orvosok nyugodtan tudjanak dolgozni a szükséges területeken.

szájsebészet

Szájsebészeti beavatkozások:

  • Fogak, foggyökerek eltávolítása
  • A fogak megtartó kezelésének sebészi módszerei
  • Áttörésben visszamaradt fogak sebészi ellátása (impaktált, retineált fogak)
  • A maxillofacialis tájék cystáinak ellátása
  • Gyulladások kezelése
  • Fogbeültetés

Fogak, gyökerek eltávolítása:

A fogak, gyökerek eltávolításának javallatai széleskörűek, sok egyéni megfontolás is szerepet játszhat benne az orvos és a beteg részéről is. A modern fogorvoslás azonban előtérbe helyezi a fogak megtartó kezelését, és ezért az fogeltávolítás indikációjának felállításánál az orvosnak mindig felelősségteljesen kell eljárni.

A fogeltávolítás javallatai:

  1. A fogból kiinduló akut vagy krónikus gyulladás esetén, amikor a fogat gyökérkezeléssel és gyökércsúcs amputációval megmenteni már nem lehet. Az indikáció különösen megfontolandó gócbetegségben, ahol a fogeltávolítás az egyetlen igazán elfogadható megoldás.
  2. Fogágybetegség esetén, ahol a fogágy gyulladása nagyfokú fogmozgathatósággal párosul.
  3. Traumásan sérült fogak esetében, ahol a gyökér megtartása nem lehetséges.
  4. Fogbélgyulladás vagy elhalt fogak esetén, ha a gyökérkezelés technikai okok miatt nem kivitelezhető megfelelően. – Sikertelen gyökérkezelés után. – Áttörésükben visszamaradt és számfeletti fogaknál, ha azok funkcionálisan vagy esztétikailag nem illeszkednek be a fogazatba. – Fogszabályozó kezelés vagy protetikai rehabilitáció esetében. A fogeltávolítás ellenjavallatai: Az elővigyázatos orvosi mérlegelés sokszor súlyos következményeket előzhet meg. Mivel műtétről van szó, az extractióra érvényesek az általános műtéti kontraindikációk. – Vérképzőszervi megbetegedésben szenvedőknél (leukaemia, agranulocytosis) -Az állcsontokat érő nagy dózisú terápiás röntgenbesugárzás után. -Coronariathrombosis, akut myocardialis infarctus után is lehetőleg kerülni kell a foghúzást. -Coagulopathiás betegeknél a haemophilia különböző formáinál csak hematológiai előkészítés után lehet a fogeltávolítást elvégezni. -Relatív ellenjavallatnak tekinthetjük a szájnyálkahártya necroticus gyulladását. A fogeltávolítást (gyökéreltávolítást) lehet sebészi feltárásból is végezni. Ezt olyankor tesszük, ha a gyökér mélyen az alveolusba törik, vagy már eleve csonttal fedett gyökér vagy fog volt. Ilyen például az ún.: reziduális gyökerek vagy az impaktált (beékelődött) bölcsességfogak sebészi úton történő eltávolítása. Ezen szájsebészeti beavatkozások is helyi érzéstelenítésben végzendők, de a páciens külön kérésére altatásos műtéttel is elvégezhetőek klinikánkon. A fogak megtartó kezelésének sebészi módszerei: Gyökércsúcs-resectio Ez a szájsebészeti kisműtét tulajdonképpen a gyökér csúcsának sebészi fúróval történő elfúrását, majd a műtéti terület kikaparását jelenti lebenyes feltárással. Erre a beavatkozásra elsősorban a fog gyökércsúcsa körüli makacs, konzervatív úton nem múló gyulladás (például granulóma) esetén van szükség. Indikáció: Ezen szájsebészeti beavatkozás javallatait (indikációit) három nagy csoportba sorolhatjuk. 1. csoport: Anatómiai vagy patológiai okból nem végezhető el a megfelelő gyökértömés. – szűk, átjárhatatlan gyökércsatorna – görbült gyökér – gócbetegségben szenvedő páciens, nem élő fogának az ellátásánál – ha a gyökércsatorna megfelelő kiszárítását nem tudtuk elvégezni (a gyökércsúcsi gyulladás miatt nedvedző gyökércsatorna) és így nem falálló a gyökértömésünk. 2. csoport: A korábbi orvosi beavatkozásból eredően nem tudjuk a megfelelő gyökértömést elvégezni. – fertőzött fogba betört és eltávolíthatatlan gyökércsatorna-tágító és- tömő műszerek. – Gyökércsúcsi harmadban képződött álút. 3. csoport: Más műtét kapcsán a gyökércsúcs szabaddá válik és a műtétet maradéktalanul csak a gyökércsúcs eltávolítása után tudjuk elvégezni. Így cystaműtétnél, de az arcüreg műtéteinél is szükséges lehet a gyökércsúcs eltávolítása.