A fogpótlásról

Részleges fogpótlás

Részleges foghiányok(amikor egy vagy több fog hiányzik) törekedni kell arra hogy a meglévő fogak lecsiszolása nélkül készítsenek fogpótlást. Ilyenkor minden egyes hiányzó fog helyére implantátumot ültetnek be, majd ezekre lehetőleg szóló (szimpla) koronákat készítenek. Sorközi foghiányokat pótolhatunk híddal is. A híd fix fogmű, a hiányt határoló pillérfogakra kerül becementezésre. Ezenkívül az implantátumokat kombinálhatjuk híddal is ami gyakran fordul elő. Ilyen eset a sorvégi foghiányok híddal történő pótlása, melynél előzőleg a sor végére implantátumot ültetnek be, majd az implantátumot híddal kötik össze a maradék fogakkal. Arra törekszenek hogy a részleges foghiányokat is fémmentes hidakkal pótolják. A legjobb fémmentes híd a zirkon-kerámia amely sokkal szebb, a természetes fogakhoz leginkább hasonló, nem utolsó sorban sokkal pontosabb, mint a normál természetesen nikkel mentes fémkerámiai híd. A zirkon-kerámia hidak és koronák CAD/CAM technológiával készülnek. Ez azt jelenti hogy a beszkenelt minta alapján a számítógép vezérelt frézgép kifaragja egy zirkónium-dioxid tömbből a készítendő híd vázát. Ez kizárja a fogtechnikus kezének pontatlanságát. Erre a zirkon vázra amelyet ezután színeznek is kerül ráégetésre a fogszínnek megfelelő kerámia leplezés. A zirkon-kerámia fogpótlás vállas előkészítést igényel, amely teljes ínyvédelmet biztosít a lecsiszolt fogaknak. A zirkon koronák körül az íny nem húzódik vissza, ezért ezen fogművek élettartama lényegesen hosszabb mint a fémkerámiai hidaké. Fémmentes hidakat készítenek úgy is, hogy a foghiányt határoló fogakat nem csiszolják le, csupán kazettákat preparálnak beléjük. Ezekbe kerül beragasztásra a foghoz színben tökéletesen passzoló betét része a hídnak. A fogszínű ragasztónak köszönhetően az átmenet a híd betét része és a fog között egyáltalán nem látszik, láthatatlan. Az így készült hidat inlay-ben elhorgonyzott, vagy szárnyas hídnak nevezzük. Szárnyas hidat készítenek BELLE GLASS-ból (üvegszemcsékkel megerősített kerámia) vagy GC GRADIA-ból (kompozit kerámia hibrid anyag) A GRADIA olyan mintha a saját fogainkat kaptuk volna vissza, melyből elsősorban front hidakat készítenek. Az őrlőfogak területén, ahol a szárnyas híd nagyobb terhelésnek van kitéve az ilyen hidakat BELLE GLASS-ból készítik.

Részleges fogpótlás

A részleges foghiányokat legegyszerűbben részleges lemezes fogsorral pótolják. Ez a fogmű kivehető, a maradék fogakhoz és a nyálkahártya-csont alaphoz oldható módon rögzül. Az ilyen típusú fogpótlásnak van néhány előnye, azonban ezeket háttérbe szorítják kedvezőtlen tulajdonságai. Előnyei közé tartozik, hogy a maradék fogakat nem kell lecsiszolni, viszonylag kedvezőbb az ára, a fogsor lemez része fémből készül, amely ezáltal redukálható. Az ízérzést, hőérzetet és a hangképzést nem befolyásolja. Hátrányai közé sorolható hogy esztétikailag kedvezőtlen fémkapcsokkal rögzül a maradék fogakhoz. Viselése idővel elkoptatja a kapocstartó fogakat (kapocsártalom), valamint meglazíthatja a maradék fogakat.

Részleges foghiányokat bizonyos esetekben (főleg sorvégi foghiányoknál) pótolhatunk ún. kombinált fogpótlással is. Ennek a fogműnek a fix része fémkerámiai híd, míg kivehető része láthatatlan, rejtett elhorgonyzású fémlemezes fogsor. Olyan esetben alkalmazzák, amikor a csontkínálat nem elégséges implantátumok beültetésére és ezáltal fix híd készítésére sem. A kombinált fogpótlások közé sorolható a merevítőrudas, stéges fogsorok, fogpótlások is. Előnyös fogpótlásnak tartjuk, mert a kivehető rész is kvázi fixen rögzül a fix részhez (hídhoz), tisztítás számára a fogsor könnyedén eltávolítható és ugyanilyen könnyen szájba helyezhető bepattintással, vagy becsúsztatással. Ezen fogpótlás megszokási ideje rövid, a páciensek néhány hét múlva észre sem veszik, hogy a szájukban van.

Ha a maradék fogak száma egy vagy kettő, esetleg három-négy készítenek teleszkóp elhorgonyzású fogsort. Ez úgy készül, hogy a maradék fogakra primer teleszkóp korona kerül becementezésre. A szekunder teleszkóp koronák az akrilát (műanyag) fogsorban rögzülnek. A teleszkóp koronák tökéletesen egymásba illenek. A teleszkóp koronák aranyból készülnek, mert ez az anyag képes biztosítani azt a súrlódást, amely a fogsort fixen a helyén tartja.

Teljes fogpótlás

A fogazat elvesztésével a rágóaparátus munkát végző része (szerszáma) pusztul el, s ez hátrányosan befolyásolja a táplálékfelvételt, és ezáltal a tápanyag kiválasztását is. Megzavarja a gyomor motoros, szekretoros működését, elősegíti a fekély képződését a gyomoremésztés zavaraiban gyakori kiváltó tényező a teljes fogatlanság.

A teljes fogatlansággal együtt jár:

 • az arckifejezés változása
 • az ajakpír elvékonyodik, gyakran eltűnik
 • az arcmagasság csökken
 • a nyelv megnagyobbodik
 • az állkapocsízület is átalakul
 • a hangképzés zavara, beszédzavar
 • munkaképesség csökkenés
 • pszichés gátlások kialakulása

A teljes fogpótlás módszerei:

 • teljes lemezes fogpótlás (teljes fogsor)
 • implantátumokkal rögzített fix körhíd
 • implantátumokkal rögzített teljes lemezes fogpótlás

Teljes lemezes fogpótlás: A fogatlan állcsontok szájüregi felszíne, a rágóizmok, a mimikai izmok, valamint a fizikai tényezők segítségével elhorgonyzott, a nyálkahártya-csont alapzaton támaszkodó, a fogmedernyúlványt és a fogakat pótló kivehető fogmű.

Implantátumokkal rögzített fix körhíd: Ha a csontkínálat megfelelő, kellő számú implantátum (felső állcsontban minimum 8, az állkapocsban minimum 6) beültetésével fix fogpótlás, körhíd készíthető.

Implantátumokkal rögzített teljes lemezes fogpótlás: Kettő illetve négy implantátum behelyezésével ezután azok stég, merevítőrúddal való összekötésükkel stabil rögzítés biztosítható a kivehető fogsor számára.

Teljes fogpótlás

Az ideiglenes fogpótlás olyan fogmű, melyet a páciens a végleges pótlás elkészüléséig visel a szájában. Ideiglenes hidat vagy koronát minden esetben készít a fogorvos önkötő műanyagból a fogak lecsiszolása után. Az ideiglenes hidat a fogorvos önkötő akrilátból, illetve bizonyos esetekben-például fogak héjkerámiához való előkészítése után- kompozitból készíti. Célja nem csupán a lecsiszolt fogak védelme, hanem a páciens kedvező esztétikai megjelenésének biztosítása. Ideiglenes fogsort is készíthetünk hosszabb-rövidebb időre, például implantáció után puhán maradó akrilátból vagy foghúzások után a nyálkahártya-csont alapzat gyógyulásáig. Immediát (azonnali) fogpótlásnak nevezzük az olyan pótlást, amely a foghúzás után rögtön behelyezésre kerül. Ez lehet híd vagy fogsor is. Ez úgy készül, hogy az előzőleg vett lenyomat kiöntése útján nyert gipszmintáról az eltávolításra szánt fogakat kicsiszolják és erre készíti el a fogtechnikus az immediát hidat vagy fogsort.